skip to Main Content

Javna rasprava o Prijedlozima stavljanja izvan snage Urbanističkih planova uređenja

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zaključka o utvrđivanju prijedloga stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Zona u zelenilu i zona sportskih igrališta (6) (Klasa: 350-02/22-01/01, Urbroj: 2181-39-02-1-23-10) od 20. veljače 2023. godine, Zaključka o utvrđivanju prijedloga stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja sjeverni dio Grljevac I (UPU 7) (Klasa: 350-02/22-01/01, Urbroj: 2181-39-02-1-23-11) od 20. veljače 2023. godine, Zaključka o utvrđivanju prijedloga stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Sjeverni dio Grljevac II (8) (Klasa: 350-02/22-01/01, Urbroj: 2181-39-02-1-23-12) od 20. veljače 2023. godine, Zaključka o utvrđivanju prijedloga stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja dijela područja Grbavac (UPU 9) (Klasa: 350-02/22-01/01, Urbroj: 2181-39-02-1-23-13) od 20. veljače 2023. godine, Zaključka o utvrđivanju prijedloga stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja „Petrićevo“ – Sveti Martin (UPU 10) (Klasa: 350-02/22-01/01, Urbroj: 2181-39-02-1-23-14) od 20. veljače 2023. godine i Zaključka o utvrđivanju prijedloga stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Šćadin – sjever (UPU 14) (Klasa: 350-02/22-01/01, Urbroj: 2181-39-02-1-23-15) od 20. veljače 2023. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU
STAVLJANJA IZVAN SNAGE URBANISTIČKIH PLANOVA UREĐENJA:

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA Zona u zelenilu i zona sportskih igrališta (6)
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA sjeverni dio Grljevac I (UPU 7)
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA Sjeverni dio Grljevac II (8)
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA dijela područja Grbavac (UPU 9)
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „Petrićevo“ – Sveti Martin (UPU 10)
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA Šćadin – sjever (UPU 14)

1.

Za vrijeme trajanja javne rasprave na javni uvid izložit će se Prijedlozi stavljanja izvan snage Urbanističkih planova uređenja: Urbanistički plan uređenja Zona u zelenilu i zona sportskih igrališta (6), Urbanistički plan uređenja sjeverni dio Grljevac I (UPU 7), Urbanistički plan uređenja Sjeverni dio Grljevac II (8), Urbanistički plan uređenja dijela područja Grbavac (UPU 9), Urbanistički plan uređenja „Petrićevo“ – Sveti Martin (UPU 10) i Urbanistički plan uređenja Šćadin – sjever (UPU 14) (u daljnjem tekstu: Prijedlozi stavljanja izvan snage Urbanističkih planova uređenja), u Vijećnici Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

2.

Javni uvid trajat će od 22. veljače 2023. godine do 08. ožujka 2023. godine, a Prijedlozi stavljanja izvan snage Urbanističkih planova uređenja mogu se pogledati svakog radnog dana od 9:00 do 13:00 sati.

3.

Prijedlozi stavljanja izvan snage Urbanističkih planova uređenja bit će objavljeni za vrijeme trajanja javnog uvida i na službenim mrežnim stranicama Općine Podstrana (www.podstrana.hr).

4.

Nositelj izrade će organizirati javno izlaganje o Prijedlozima stavljanja izvan snage Urbanističkih planova uređenja dana 22. veljače 2023. godine (srijeda), s početkom u 11:00 sati u konferencijskoj sali Općine Podstrana (prizemlje zgrade) na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

5.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi tako da daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedloge stavljanja izvan snage Urbanističkih planova uređenja.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Prijedlozima stavljanja izvan snage Urbanističkih planova uređenja mogu se dati na mjestu održavanja javnog uvida, dostaviti na protokol Općine, dostaviti putem pošte na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, ili putem elektroničke pošte na adresu: info@podstrana.hr, zaključno do 08. ožujka 2023. godine (srijeda), odnosno najkasnije posljednjeg dana javnog uvida.

Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnik odjela:
Božen Živaljić, dipl.ing.građ.

Preuzimanje

Back To Top Skip to content