skip to Main Content

Zaključci o utvrđivanju konačnih prijedloga stavljanja izvan snage Urbanističkih planova uređenja

Na temelju članka 105. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (,Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i članka 46. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 07/2021, 21/2021 i 04/2023), Općinski načelnik Općine
Podstrana na dan 3. listopada 2023. godine donosi

 

Back To Top Skip to content