skip to Main Content

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Radove na sanaciji oborinske odvodnje u ulici Poljičkih knezova u Podstrani – ponovljeni postupak.

Na temelju članka 11. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno radova do 66.360,00 eura („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: broj: 17/2023) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Radove na sanaciji oborinske odvodnje u ulici Poljičkih knezova u Podstrani – ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave: I/16-2023.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda Adobe Acrobat, Uputama ponuditeljima Adobe Acrobat i Troškovnikom Adobe Acrobat koji se nalaze u privitku, dostavite najkasnije do 14. rujna 2023. godine do 12:00 sati na način kako je to Uputama određeno.

Back To Top Skip to content