skip to Main Content

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji javne rasvjete na dijelu državne ceste DC8, dionica 018, kod hotela Lav u Podstrani.

Na temelju članka 3. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/15, 10/17) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji javne rasvjete na dijelu državne ceste DC8, dionica 018, kod hotela Lav u Podstrani.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda Adobe Acrobat koji se nalazi u privitku, dostavite najkasnije do 22. studenog 2022. godine do 12:00 sati na način kako je to Pozivom određeno.

Back To Top Skip to content