Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Podstrana

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 5. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 3/17) i članka 46. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) Općinski načelnik Općine Podstrana donosi

Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Podstrana Adobe Acrobat

Također pogledajte

Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podstrana

Općina Podstrana, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, sukladno članku 67. …

Skip to content