Informacija o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podstrana

Općina Podstrana, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, sukladno članku 67. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članku 5. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, br. 3/17) i članku 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) daje slijedeću

Informaciju o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podstrana Adobe Acrobat

Također pogledajte

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna prostornog plana Općine Podstrana

Na temelju članka 63. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 …

Skip to content