skip to Main Content

Novi asfalt i oborinska odvodnja u Mažuranićevoj ulici u Grljevcu

Dovršeni su radovi na izgradnji oborinske odvodnje i novog asfalta u Mažuranićevoj ulici u Grljevcu, u duljini oko 200 m.

Navedenim radovima izgrađeno je oko 200 m oborinske odvodnje u Mažuranićevoj ulici koja je spojena preko državne ceste DC 8 u potok Gajine, tako da ukupna duljina oborinske odvodnje iznosi oko 320 m.

Dovršetkom ovog projekta riješen je problem pojavljivanja ogromnih količina oborinske vode iz ulice Križine koja se zajedno sa oborinskim vodama iz Mažuranićeve ulice prilikom povećanih padalina, slijevala na državnu cestu DC 8.

U sklopu radova uklonjeni su oštećeni asfaltni slojevi, popravljena nosiva kolnička konstrukcija, zamijenjeni poklopci kabelskih zdenaca, te je završno izveden novi asfaltni sloj u punoj širini ulice.

Vrijednost radova iznosi oko 180.000,00 eura s PDV-om.

Back To Top Skip to content