skip to Main Content

Faza I. – izgradnja vodoopskrbnog sustava za Gornju Podstranu

U suradnji s društvom Vodovod i kanalizacija Split dovršeni su radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava za Gornju Podstranu naziva Faza I., u duljini oko 400 m.

Navedeni radovi bili su preduvjet za nastavak izvođenja radova u sklopu Aglomeracije i izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda za Gornju Podstranu.

Radovi su obuhvaćali izgradnju gravitacijskog i tlačnog cjevovoda DN 150 mm, rekonstrukciju postojećeg cjevovoda i postojećeg vodovodnog okna, te montažu procrpne stanice. Nakon izgradnje novog vodoopskrbnog cjevovoda prebačeni su postojeći vodovodni priključci na novi sustav.

Također, u suradnji s društvom Županijska uprava za ceste Split, u sklopu radova uklonjeni su oštećeni i dotrajali asfaltni slojevi, te je završno izveden novi asfaltni sloj u punoj širini ulice.

Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 365.000,00 eura s PDV-om.

Back To Top Skip to content