skip to Main Content

Mobilna reciklažna dvorišta

Slijedom učestalih primjedbi stanovnika Podstrane na prepune spremnike mobilnih reciklažnih dvorišta pozicioniranih na lokacijama Mutogras, Petrićevo, parking Strožanac, ovim putem želimo ukazati na način uporabe mobilnih reciklažnih dvorišta koja nisu predviđena za odlaganje miješanog komunalnog i većih količina razvrstanog otpada.

Oni su predviđeni za odlaganje manjih količina specificiranih po frakcijama (vrstama otpada): staklo, plastika, tetrapak, baterije, tekstil, obuća, papir (ne kartonska ambalaža).

Iz razloga nepravilnog korištenja mobilnih reciklažnih dvorišta, isti se brzo pune i potrebno je mnogo vremena u reciklažnom dvorištu za isprazniti i razdvojiti otpad.

Posebno stvara problem, ako je ubačen miješani komunalni otpad koji tada kontaminira ostale frakcije koje postaju neuporabljive i sve skupa usporava proces razdvajanja i vraćanja mobilnog reciklažnog dvorišta na lokacije.

Stoga, molimo mještane da sa svojom sviješću i odgovornosti koriste mobilna reciklažna dvorišta na način kako smo opisali, a za veće količine razvrstanog otpada po frakcijama odvoze u reciklažno dvorište Perun, Poljička cesta 104, Podstrana, gdje mogu, kao stanovnici općine Podstrana predati besplatno i ostale vrste otpada kao što su građevinski otpad do 400 kg (polugodišnje), boje, otapala, ulje, opasni otpad, elektronički otpad, glomazni otpad (namještaj, stolarija) itd.

Slikama mobilnih reciklažnih dvorišta vjerodostojno prikazujemo stanje istih koji se dovezu na pražnjenje i razdvajanje po vrstama otpada.

Zahvaljujemo na razumijevanju i nadamo se da će se u budućnosti olakšati brže dinamičko pražnjenje i ponovno korištenje mobilnih reciklažnih dvorišta na spomenutim lokacijama.

Back To Top Skip to content