skip to Main Content

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Radove na rekonstrukciji javne rasvjete u Pavićevoj ulici u Podstrani.

Na temelju članka 11. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno radova do 66.360,00 eura („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: broj: 17/2023) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Radove na rekonstrukciji javne rasvjete u Pavićevoj ulici u Podstrani, evidencijski broj nabave: II/2-2024.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda Adobe Acrobat, Uputama ponuditeljima Adobe Acrobat i Troškovnikom Adobe Acrobat koji se nalaze u privitku, dostavite najkasnije do 09. veljače 2024. godine do 12:00 sati na način kako je to određeno u Uputama.

Back To Top Skip to content