skip to Main Content

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Nadzor nad radovima na rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici kraljice Jelene u Podstrani.

Na temelju članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno radova do 66.360,00 eura („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: broj: 17/2023) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Nadzor nad radovima na rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici kraljice Jelene u Podstrani.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda Adobe Acrobat koji se nalazi u privitku, dostavite najkasnije do 09. veljače 2024. godine do 12:00 sati na način kako je to Pozivom određeno.

Back To Top Skip to content