skip to Main Content

Pisana provjera znanja za radno mjesto Pročelnik/-ica Upravnog odjela za pravne poslove i strateško upravljanje

Na temelju članka 19. stavak 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 86/06, 61/11, 04/18, 112/19) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpuno i pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete u javnom natječaju

o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se pisana provjera znanja za radno mjesto Pročelnik/-ica Upravnog odjela za pravne poslove i strateško upravljanje (natječaj objavljen u Narodnim novinama br. 47/2023 od 03. svibnja 2023. godine) održati

dana 26. svibnja 2023. godine u vijećnici Općine Podstrana u 08:00 sati.

Formalne uvjete javnog natječaja ispunjava, a time ujedno ostvaruje i pravo pristupa pisanom testiranju sljedeći prijavljeni kandidat:

  1. Božena Perišić

Kandidati koji ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja i ne nalaze se na popisu za  testiranje biti će pismeno obaviješteni  u skladu sa člankom 21. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 86/06, 61/11, 04/18, 112/19).

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Općine Podstrana.

Kandidat koji zadovolji na pisanom testu bit će pozvani na intervju.

Termin intervjua s kandidatom koji je zadovoljio na pisanom testu, odredit će se nakon utvrđivanja rezultata pisanog testiranja.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web stranici Općine Podstrana i oglasnoj ploči.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Back To Top Skip to content