skip to Main Content

Poziv na pisano testiranje za radno mjesto Čistač/-ica – 1 izvršitelj/-ica (m/ž)

Na temelju članka 19. stavak 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 86/06, 61/11, 04/18, 112/19) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpuno i pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete u javnom natječaju

o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se pisano testiranje za radno mjesto Čistač/-ica – 1 izvršitelj/-ica (m/ž),  na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca., održati

dana 24. svibnja 2023. godine u vijećnici Općine Podstrana u 09:00 sati.

Formalne uvjete javnog natječaja ispunjava, a time ujedno ostvaruje i pravo pristupa pisanom testiranju sljedeći prijavljeni kandidat:

  1. Marijana Brstilo

Kandidati koji ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja i ne nalaze se na popisu za  testiranje biti će pismeno obaviješteni  u skladu sa člankom 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 86/06, 61/11, 04/18, 112/19).

Postupak i pravila testiranja prethodno su objavljeni na web stranici Općine Podstrana.

Kandidati koji zadovolje na pisanom testiranju bit će pozvani na intervju.

Termin intervjua s kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testiranju, odredit će se nakon utvrđivanja rezultata pisanog testiranja.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web stranici Općine Podstrana i oglasnoj ploči.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Back To Top Skip to content