skip to Main Content

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Uslugu izrade Glavnog / Izvedbenog projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Bleiburškoj ulici u Podstrani.

Na temelju članka 3. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno radova do 66.360,00 eura („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/15, 10/17) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uslugu izrade Glavnog / Izvedbenog projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Bleiburškoj ulici u Podstrani.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda Adobe Acrobat i Projektnim zadatkom Adobe Acrobat koji se nalazi u privitku, dostavite najkasnije do 17. ožujka 2023. godine do 12:00 sati na način kako je to Pozivom određeno.

Back To Top Skip to content