skip to Main Content

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Rekonstrukcija javne rasvjete u Radićevoj ulici u Podstrani

Na temelju članka 6. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno radova do 66.360,00 eura („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/15, 10/17) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Rekonstrukcija javne rasvjete u Radićevoj ulici u Podstrani, evidencijski broj nabave: II/3-2022.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda Adobe Acrobat, Pozivom na dostavu ponuda Adobe Acrobat i Troškovnikom Adobe Acrobat koji se nalaze u privitku, dostavite najkasnije do 26. siječnja 2023. godine do 12:00 sati na način kako je to Uputama određeno.

Back To Top Skip to content