skip to Main Content

Ponovljeni javni poziv za dostavu ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Podstrani – BOŽIĆNI GRAD 2022.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana 7/21, 21/21), Općinski načelnik dana 3. studenog 2022. godine objavljuje

PONOVLJENI JAVNI  POZIV za dostavu ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Podstrani – BOŽIĆNI GRAD 2022. Adobe Acrobat

Općina Podstrana (u daljnjem tekstu: Organizator) objavljuje Ponovljeni javni poziv za dostavu ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Podstrani – BOŽIĆNI GRAD 2022. Adobe Acrobat na lokaciji: Petrićevo u vremenu od 25. studenoga 2022. do 8. siječnja 2023. godine.

Rok za dostavu ponuda teče od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Općina Podstrana www.podstrana.hr i na oglasnoj ploči Općine, a traje do dana 11. studenog (petak) 2022. godine zaključno do 13,00 sati, bez obzira na način dostave ponude.

Ponude se podnose na adresu: Općina Podstrana, 21312 Podstrana, Trg Franje Tuđmana 3, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Javni poziv – Božićni grad 2022. – kućice – ne otvaraj“.

Ponude dostavljene u Općinu Podstrana nakon 13,00 sati dana 11. studenog 2022. godine smatrat će se ponudama dostavljenima izvan roka te se neće uzeti u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda održat će se 11. studenog (petak) 2022. godine u 13,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Podstrana.

Odluka o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica objavit će se na mrežnim stranicama Općine Podstrana www.podstrana.hr i na oglasnoj ploči Općine.

Back To Top Skip to content