skip to Main Content

Lista prvenstva za dodjelu kućica za vrijeme Adventa u Podstrani – Božićni grad 2022.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana 7/21, 21/21), Općinski načelnik dana 3. studenog 2022. godine objavljuje

LISTA PRVENSTVA za dodjelu kućica za vrijeme Adventa u Podstrani – Božićni grad 2022.

Članak 1.

Temeljem pristiglih ponuda za dodjelu kućica za vrijeme Adventa u Podstrani – Božićni grad 2022.godine Komisija za provođenje javnog poziva najboljim je ocijenila slijedeće ponude:

Kućica br. 1.
Magic events j.d.o.o., 15.500,00 kuna.

Kućica br. 2.
Bili i žuti j.d.o.o., 20.000,00 kuna.

Kućica br. 3.
Magic events j.d.o.o., 15.500,00 kuna.

Kućica br. 5.
Obrt Pata Negra, 9.001.00 kuna.

Kućica br. 6.
Obrt Živanović, 10.111,00 kuna.

Štand br. 8.
Obrt Praska, 1.300,00 kuna.

Štand br. 10.
Obrt Mia, 1.065,00 kuna.

Članak 2.

S navedenim ponuditeljima će se sklopiti Ugovor o zakupa, nakon uplate ukupno ponuđene cijene.

Klasa: 610-01/22-01/01                                                          Općinski načelnik:
Ubroj: 2181-39-02-1-22-03                                                 Mijo Dropuljić, prof.
Podstrana, 2. studenoga 2022. godine

Back To Top Skip to content