skip to Main Content

Lista prvenstva za dodjelu kućica za vrijeme Adventa u Podstrani – Božićni grad 2022.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana 7/21, 21/21), Općinski načelnik dana 11. studenog 2022. godine objavljuje

LISTA PRVENSTVA
za dodjelu kućica za vrijeme Adventa u Podstrani – Božićni grad 2022.

Članak 1.

Temeljem pristiglih ponuda za dodjelu kućica za vrijeme Adventa u Podstrani – Božićni grad 2022. godine Komisija za provođenje javnog poziva najboljim je ocijenila slijedeće ponude:

Kućica br. 4.

Obrt za ugostiteljstvo ”Dokaz”, vl. Josip Skelac, 24.600,00 kuna.

Članak 2.

S navedenim ponuditeljem će se sklopiti Ugovor o zakupa, nakon uplate ukupno ponuđene cijene.

Klasa: 610-01/22-01/01                                                        Općinski načelnik:
Ubroj: 2181-39-02-1-22-08                                                 Mijo Dropuljić, prof.
Podstrana, 11. studenoga 2022. godine

Back To Top Skip to content