skip to Main Content

JAVNI POZIV za pružatelje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom (pomoć u kući) u sklopu projekta „Zaželi u svom domu“

 

 

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32) od 28.03.2024. godine i  Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda+, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0535 potpisanog dana 23.04.2024. godine (KLASA: 984-04/23-01/01 URBROJ: 344-191/13-24-2658) za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi u svom domu“, načelnik Općine Podstrana objavljuje

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata/kinja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta „Zaželi u svom domu“ u svrhu pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Općina Podstrana objavljuje Javni poziv kandidatima/kinjama za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom (pomoć u kući), za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi u svom domu“.

Broj djelatnika/ica koji se traži: 15

Mjesto rada: područje općine Podstrana, po potrebi i u susjednim gradovima i općinama

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Vrsta zaposlenja: Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 30 (trideset) mjeseci uz probni rad od 2 (dva) mjeseca, terenski rad

Kandidati/kinje moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete za prijem u radni odnos, a to su:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. zdravstvena sposobnost

Opis poslova:

Svaki zaposleni djelatnik/ica pružat će potporu i podršku za minimalno 6 starijih osoba i/ili osoba s invaliditetom mjesečno.

Pomoć i podrška se odnose na:

 • podjelu paketa potrepština korisnicima
 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi namirnica i sl.)
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja i sl.)
 • održavanje osobne higijene (pomoć prilikom obavljanja osobne higijene)
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (nabava lijekova i drugih potrepština, podrška kroz razgovore i druženje i sl.)

Od zaposlenih djelatnika/ica očekuje se odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost.

Podaci o plaći:

Plaća djelatnika/ice za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom je u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 01. srpnja 2024. godine do 31.prosinca 2026. godine

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 1. Popunjen i vlastoručno potpisan obrazac Prijave za zapošljavanje koja je sastavni dio ovog Javnog poziva (Obrazac I),
 2. Presliku osobne iskaznice,
 3. Presliku dokaza o završenom najvišem stupnju obrazovanja,
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Isprave je dovoljno priložiti u neovjerenoj preslici prilikom prijave na Javni poziv, a iste je potrebno prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Neposredno prije potpisa Ugovora o radu odabrani pružatelj/-ica usluga dužan/na je dostaviti:

 1. Liječničku potvrdu o psiho-fizičkom stanju,
 2. Dokaz o radnom stažu – elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave ovog Javnog poziva)

Kandidat/kinja koji nije podnio pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva ne smatra se prijavljenim kandidatom/kinjom.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete obavit će se intervju na temelju kojeg će se napraviti rang lista.

Ukoliko kandidat/kinja prijavljen/a na Javni poziv ne pristupi intervju, smatrat će se da je odustao/la od prijave.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Javnog poziva u zakonskom roku.

Rokovi  i način prijave

Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21 312 Podstrana
s naznakom „Projekt Zaželi u svom domu“ – Javni natječaj za zapošljavanje – Pružatelj / pružateljica usluge pomoći u kući

Rok za dostavu prijava: 8 dana od dana objave oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Podstrana (www.podstrana.hr).

Sve informacije mogu se dobiti telefonom na broj 021/666-600 ili na mail projekti@podstrana.hr.

Naćelnik
Mijo Dropuljić, prof.

Back To Top Skip to content