skip to Main Content

Odluka o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Općine Podstrana za 2024. namijenjenih za sufinanciranje sportske opreme roditeljima s troje i više djece

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (Službeni glasnik 7/21 i 21/21), Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje nabave sportske opreme roditeljima s troje i više djece (Službeni glasnik 7/24) i Proračuna Općine Podstrana za 2024. (31/23), načelnik Općine Podstrana, 10. svibnja 2024.g., donosi

O D L U K U
o raspodjeli dijela sredstava iz Proračuna Općine Podstrana za 2024. namijenjenih za sufinanciranje sportske opreme roditeljima s troje i više djece

Članak 1.

Iznos od 9.900,00 € iz Proračuna Općine Podstrana za 2024., Razdjel 005, Aktivnost A5000 08 – Novčana pomoć, se ovom Odlukom raspoređuje na sljedeći način:

TABLICA – OBITELJI S TROJE I VIŠE DJECE

Redni broj IME I PREZIME ODOBRENI IZNOS U €
1 ZLATAN IŠTVANIĆ 300,00
2 MIRANDA BARTULOVIĆ 300,00
3 IVICA SOPTA 300,00
4 ŽELJANA LUBINA 200,00
5 TINA MUDRINIĆ LEKAJ 200,00
6 IVANA ZRNO 100,00
7 MARIJA KURAN 200,00
8 PETRA KERO 100,00
9 ANTONELA JURIŠIĆ 400,00
10 IVANA ŠIMOVIĆ 200,00
11 JOSIP JELEČ 200,00
12 MARINA ŽANIĆ DOBRIĆ 100,00
13 SANDA JAKEŠEVIĆ 200,00
14 JOSIPA ŽELJKA KAPIĆ 300,00
15 ZRINKA BAGARIĆ 300,00
16 KARMEN ĆATIPOVIĆ 200,00
17 KATIJA BRZICA 100,00
18 MARIJANA BULJUBAŠIĆ 300,00
19 ROMEO PERIŠIĆ 100,00
20 TONI MLADIN 300,00
21 OLIVERA METER 100,00
22 TEA MANDIĆ 200,00
23 RUŽICA SLIŠKO 300,00
24 ŽELJKA SUNARA 400,00
25 TANJA BARIĆ 200,00
26 ANITA PERIŠIĆ 200,00
27 ANĐELKA JOZIĆ 200,00
28 ANA GRAOVAC 200,00
29 MARIO MARIĆ 100,00
30 ALEN JAKOVAC 200,00
31 MARIJANA BOGUT 100,00
32 TOMISLAV VUKO 200,00
33 LUKA JURIČIĆ 200,00
34 MATEJ MENDEŠ 100,00
35 KORNELIJA RUBIĆ 100,00
36 DANIJELLA ROGULJIĆ 300,00
37 LUCIJANA JURIĆ 200,00
38 TEA VLAŠIĆ ZEČIĆ 100,00
39 TOMISLAV MARASOVIĆ 200,00
40 DARKO ŽIVKOVIĆ 200,00
41 SINIŠA GORETA 100,00
42 MARIJANA ŽANIĆ 100,00
43 IVONA KAPIĆ 200,00
44 IVO LEKO 100,00
45 MARINELA LEŠINA 100,00
46 ADRIANA SABLJIĆ 200,00
47 NATALI ROZA KLJENAK 100,00
48 TINA KARLUŠIĆ 200,00
49 ENA GRGIĆ 100,00
50 KARMEN JOVANOVIĆ 200,00
51 MIA GADŽO 100,00
52 NIKŠA ZORICA 200,00
UKUPNO 9900,00

Članak 2.

Sredstva „iz članka 1. ove Odluke“ doznačit će se navedenim korisnicima na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Podstrana“.

KLASA: 024-01/24-01/20
URBROJ: 2181-39-02-1-24-01
Podstrana, 10. svibnja 2024.

Načelnik:
Mijo Dropuljić, prof.

Odluka o raspodjeli dijela sredstava za sufinanciranje sportske opreme

Back To Top Skip to content