skip to Main Content

Novi parkirni aparati na javnim parkiralištima

Na javnim parkiralištima u sustavu naplate ugrađeno je i pušteno u pogon sedam parkirnih aparata Hectronic Pico, čime su zamijenjeni stari i dotrajali aparati, ograničenih naplatnih mogućnosti.

Novi aparati imaju mogućnost isključivo kartičnog plaćanja. Novina je da prilikom naplate treba unijeti registracijsku oznaku vozila i za razliku od starih aparata, gdje se trebalo vraćati do vozila i istaknuti kartu na vidljivo mjesto, kod novih aparata karta je virtualna te je odmah u sustavu vidljivo da je za to vozilo plaćeno do izabranog vremena. Dakle, pored uštede vremena, novi aparati ne koriste papirnatu kartu te su ekološki prihvatljiviji.

Također, prednost je što se može kupiti karta za više dana ili tjedana unaprijed, što će turistima koji su naviknuti na ovakav način naplate olakšati korištenje parkinga.

Za napomenuti je da aparat računa samo sate u radnom vremenu parkinga od 7-20 h. Ostali načini naplate (SMS, Bmove, KeksPay i sl. aplikacije) su ostali nepromijenjeni.

Mještani i zaposleni na području općine Podstrana imaju mogućnost kupnje povlaštene mjesečne karte u iznosu 19,91 eura u ljetnoj tarifi i 10,62 eura u zimskoj tarifi.

Novi parkirni aparati nalaze se na parkiralištima u Strožancu, Mutograsu, Petrićevu i Zagorskoj ulici.

Vrijednost nabave aparata, zajedno sa programskim rješenjem za udaljeno praćenje stanja aparata i statistiku prodaje, iznosi oko 41.000,00 eura s PDV-om.

Za više informacija molimo javite se na tel: 021/666-603 ili e-mail: parking@podstrana.hr svakim radnim danom od 07:00 – 15:00 sati.

Back To Top Skip to content