skip to Main Content

Dohrana plaže i sanacija pera

Dovršeni su radovi na dohrani plaže i sanaciji oštećenih pera na području Podstrane i sve je spremno za početak turističke sezone.

Nakon postupka nabave i odabira izvođača započeto je s radovima početkom svibnja. Zbog kišnog razdoblja sredinom svibnja i nekoliko maestrala dogodila se erozija plaže, pa je na nekim dijelovima plaže trebalo ponoviti radove.

Pijesak koji je nanesen djelovanjem valova vraćen je u more, plaže su prema utvrđenom stanju poravnate i po potrebi dohranjene, a sve u cilju kvalitetnijeg i sigurnijegg korištenja plaža. U sklopu ovih radova sanirana su i devastirana kamena pera.

Vrijednost obavljenih radova iznosi oko 100.000,00 eura s PDV-om.

Back To Top Skip to content