skip to Main Content

Poziv na pisanu provjeru za radno mjesto Referent – Pomorsko – komunalni redar

Na temelju članka 19. stavak 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 86/06, 61/11, 04/18, 112/19) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpuno i pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete u javnom natječaju

o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se pisana provjera znanja za radno mjesto – Referent – Pomorsko – komunalni readar, 1 izvršitelj/-ica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, održati

dana 21. svibnja (utorak) 2024. godine u vijećnici Općine Podstrana u 08:00 sati.

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz  natječaja biti će obaviješteni putem elektroničke pošte na mail adresu koju su naveli u prijavi.

Kandidati koji ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja biti će pismeno obaviješteni  u skladu sa člankom 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 86/06, 61/11, 04/18, 112/19).

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Općine Podstrana.

Kandidati koji zadovolje na pisanom testu bit će pozvani na intervju.

Termin intervjua s kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testu, odredit će se nakon utvrđivanja rezultata pisanog testiranja.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web stranici Općine Podstrana i oglasnoj ploči.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Back To Top Skip to content