skip to Main Content

Izmjena i dopuna ponovljenog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Podstrana

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23) i članka 46. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 07/21, 21/21, 04/23) općinski načelnik dana 07. svibnja 2024. godine donosi sljedeću

Izmjenu i dopunu ponovljenog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Podstrana Adobe Acrobat

Back To Top Skip to content