skip to Main Content

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata javnih potreba Općine Podstrana u 2024. godini

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21)  i članka 25. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine  Podstrana” broj 26/19)  Općinski Načelnik Općine Podstrana, dana 25. ožujka 2024. godine donosi:

ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata javnih potreba Općine Podstrana u 2024. godini
s

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su svoje programe /projekte prijavile na Javni natječaj za financiranje javnih potreba na području Općine Podstrana u 2024. godini, KLASA: 230-01/24-01/01, URBROJ: 2181-39-02-1-24-01 objavljen 22. siječnja 2024. g. na službenim stranicama Općine Podstrana te su zadovoljile postupke formalne provjere i ocjenjivanja.

Članak 2.

Sukladno čl. 30 Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine  Podstrana” broj 26/19) Općina Podstrana će sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva potpisati ugovore o financiranju programa /projekta, kojima će se utvrditi međusobna prava i obveze ugovornih strana.

Članak 3.

Odobravaju se i raspoređuju financijska sredstva za slijedeće programe/projekte udruga:

Redni broj Naziv udruge Naziv programa/projekta Odobreni iznos u eurima
1. UDRUGA BRANITELJA „OLUJA“ PODSTRANA 1.      POSTOJANJE I RAD UDRUGE 3.500,00 €
2.      OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA HRVATSKE POVIJESTI 4.500,00 €
2. HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA PSDŽ 1.      „PUTEVIMA PONOSA“ – OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I ZNAČAJNIH DATUMA DRUŠTVA 1.000,00 €
3. UDRUGA VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE 1.      OBILJEŽAVANJE 33. OBLJETNICE OSNUTKA 4. GARDIJSKE BRIGADE 1.300,00 €
4. UDRUGA BRANITELJA VETERANA VOJNE POLICIJE 72. BOJNE 1.      OČUVANJE IMENA I DJELA 72. BOJNE VOJNE POLICIJE, OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA, BITNIH DOGAĐAJA I BITAKA U DOMOVINSKOM RATU 1.300,00 €
5. DRUŠTVO POLJIČANA  SVETI JURE PRIKO 1.      POLJIČKA BAŠTINA NA PODSTRANJSKOM STOLU I DVORU 4.000,00 €
6. ŠAHOVSKI KLUB PETAR ŽAJA 1.      ORGANIZACIJA RAZNIH DOGAĐANJA 300,00 €
7. ZDRAVI GRAD 1.      ADRINCLUSIVE 300,00 €
8. ŽUPANIJSKA UDRUGA SLIJEPIH SPLIT 1.      PROGRAM INTEGRACIJE SLIJEPIH OSOBA S PODRUČJA OPĆINE PODSTRANA II 2.500,00 €
9.

 

OGRANAK MATICE HRVATSKE U PODSTRANI 1.      REDOVNA AKTIVNOST I PRIGODNE MANIFESTACIJE 9.000,00 €
2.      IZDAVAČKA DJELATNOST 10.000,00 €
10. CARITAS SPLITSKO MAKARSKE NADBISKUPIJE 1.      SKLONIŠTE ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE NASILJA U OBITELJI 4.000,00 €
11.

 

PLANINARSKO DRUŠTVO PERUN 1.      PERUN 2024. 3.500,00 €
2.      PERUN ADVENTURE RACE 2024 3.500,00 €
12. UDRUGA SVETI FABIJAN PODSTRANA 1.      OBNOVA ŽIVOTINJSKOG FONDA NA OPOŽARENOM PODRUČJU VI 3.700,00 €
13. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA OGRANAK PODSTRANA 1.      BRANITELJI ZA ISTINU O DOMOVINSKOM RATU 11.500,00 €
14. LIKOVNA UDRUGA ANTE KAŠTELANČIĆ 1.      ADVENT POD PERUNOM 3.000,00 €
15. UDRUGA LOVACA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA 1991. 1.      OČUVANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG OBRAMBENOG RATA 1.000,00 €
16. ŽENSKA KLAPA KURJOŽE 1.      REDOVAN RAD ŽENSKE KLAPE KURJOŽE U 2024. GODINI 4.500,00 €
17. RONILAČKO – EKOLOŠKI KLUB PODSTRANA 1.      EKOLOGIJA MORA I REHABILITACIJA 2.500,00 €
18. UDRUGA IX. BOJNE HOS-a SPLIT 1.      OČUVANJE IMENA I DJELA IX. BOJNE HOS-a I OSTALIH OBLJETNICA VEZANIH UZ DOMOVINSKI RAT 1.300,00 €
19. MATICA UMIROVLJENIKA PODSTRANA 1.      SOCIJALNA DJELATNOST U 2024. GODINI 7.500,00 €
20. MOTO KLUB FJAKA 1.      PROGRAM RADA MK FJAKA ZA 2024 700,00 €
21. UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU MOJE DIJETE SOLIN 1.      „ŽELIMO, MOŽEMO, ZNAMO!“ 1.500,00 €
22. CENTAR FABULA 1.      NASILJE NAD ŽENAMA I DJECOM „STOP NASILJU, BUDIMO PRIJATELJI“ 700,00 €
23. UDRUGA CASPERA 1.      SIMPOZIJ UDRUGA 2024 300,00 €
24. ŠPORTSKO DRUŠTVO PODBABLJE GORNJE 1.      29. MEMORIJALNI MALONOGOMETNI TURNIR U SPOMEN VITEZA 3. IMOTSKE BOJNE MILANA TRUTINA ŠILJE 700,00 €
25. UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA RH PSDŽ – OGRANAK PODSTRANA 1.      OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA I DOGAĐAJA IZ DOMOVINSKOG RATA 400,00 €
26. UDRUGA MASLINARA „TOĆ“ 1.      FEŠTA ULJA I ULJENAKA 600,00 €
27. BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA 1.      DJELOVANJE BRANITELJSKE UDRUGE PODSTRANA U 2024.GODINI 8.000,00 €
28. UDRUGA ZA ROBOTIKU I PROGRAMIRANJE LOOP 1.      STEM ROCKS 4.000,00 €
29. ŠPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA OSOBA I DJECE S INVALIDITETOM VJERUJ I DJELUJ 1.      KORAČAJMO ZAJEDNO 3.000,00 €
 

30.

PLODNOST FERTILITYCARE SPLIT 1.      EDUKACIJA ODRASLIH PREMA FERTILITYCARE METODI U CILJU      POZNAVANJA I ODRŽAVANJA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA 1.500,00 €
31. HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO 1.      PROMICANJE GLAZBENE KULTURE U OPĆINI PODSTRANA 28.500,00 €
32. MOTO KLUB PODSTRANA 1.      KARAVANA PREVLAKA – VUKOVAR 2024 300,00 €
33. UDRUGA RODITELJA DJECE I ODRASLIH S POSEBNIM POTREBAMA „PRIJATELJ“ – OMIŠ 1.      PRIJEVOZ DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – REDOVNA DJELATNOST UDRUGE 1.000,00 €
34. PRIJATELJI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE ŽRNOVNICE ŽRVANJ 1.      KULTURNO LJETO NA PERUNU 1.000,00 €
2.      ZELENA ČISTKA 2024 700,00 €

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Podstrana.

KLASA: 024-01/24-01/16
URBROJ: 2181-39-02-1-24-01
Podstrana, 25. ožujka 2024.

Načelnik:
Mijo Dropuljić prof.

Back To Top Skip to content