skip to Main Content

Sanacija oštećenog nogostupa uz državnu cestu (magistralu) u Svetom Martinu

Dovršeni su radovi na sanaciji oštećenog nogostupa uz državnu cestu (magistralu) u Svetom Martinu, u duljini oko 650 m.

U sklopu radova uklonjen je oštećeni asfaltni sloj koji je predstavljao opasnost za pješake i bicikliste, pripremljena nova nosiva podloga i izrađen novi asfaltni sloj u punoj širini nogostupa.

Moramo napomenuti da su prošle godine izvedeni isti radovi na sanaciji oštećenog nogostupa uz državnu cestu na Grbavcu, u duljini oko 350 m.

Vrijednost izvedenih radova u Svetom Martinu iznosi oko 44.000,00 eura s PDV-om.

Back To Top Skip to content