skip to Main Content

Lista prvenstva za dodjelu pokretnih naprava potpunih i pravovremenih ponuda koje udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva

Na temelju točke VIII. JAVNOG POZIVA za dostavu ponuda za zakup pokretnih naprava za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Podstrani – BOŽIĆNI GRAD 2023, Klasa: 610-01/23-01/01, Urbroj: 2181-39-02-1-23-01 od 27. listopada 2023. godine, te pristiglih ponuda za dodjelu pokretnih naprava u zakup, Komisija za provođenje javnog poziva i otvaranje ponuda (dalje: Komisija) utvrđuje sljedeću:

LISTU PRVENSTVA ZA DODJELU POKRETNIH NAPRAVA potpunih i pravovremenih ponuda koje udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva Adobe Acrobat

Back To Top Skip to content