skip to Main Content

Nakon lebićade, juga i plime krenuli smo u akciju čišćenja obalnog pojasa

Nakon nekoliko dana lebićade, juga i plime, te zajedničkog obilaska terena, djelatnici vlastitog pogona Općine Podstrana krenuli su u akciju čišćenja obalnog pojasa u Podstrani.

Biciklističko-pješačka staza u ukupnoj duljini oko 1.800 m, koja je sanirana tijekom ove i prethodne godine, izdržala je svo nevrijeme proteklih dana. Valovi su na šetnicu nanijeli i do jednog metra visine pijeska sa plaže ali nije popustila, no nažalost stradalo je nekoliko stabala tamarisa.

Djelatnici vlastitog pogona Općine Podstrana krenuli su odmah u akciju čišćenja i uklanjanja bagerom pijeska sa šetnice, te čišćenje ušća potoka. Akciju čišćenja započeli su od Mutograsa prema Strožancu, a po stanju na terenu trebati će par tjedana kako bi se sve očistilo. No, uskoro će mještani i posjetitelji ponovno moći nesmetano uživati i šetati uz obalu.

Back To Top Skip to content