skip to Main Content

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u ulici Banica u Podstrani

Na temelju članka 12. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 eura, odnosno radova do 66.360,00 eura („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: broj: 17/2023) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u ulici Banica u Podstrani, evidencijski broj nabave: II/2-2023.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda, Uputama ponuditeljima i Troškovnikom koji se nalaze u privitku, dostavite najkasnije do 19. rujna 2023. godine do 12:00 sati na način kako je to Uputama određeno.

Back To Top Skip to content