skip to Main Content

Sanacija nestabilne kosine između Ulice Mile Gojsalić i Stepinčeve

U završnoj fazi su građevinski radovi na sanaciji nestabilne kosine koja se nalazi između ulice Mile Gojsalić i Stepinčeve. U sklopu sanacijskih radova izvedeni su AB stupovi, ugrađena čelična sidra i betonska ispuna kaverni.
Sanacijom ove kosine spriječeno je moguće urušavanje Stepinčeve ulice i omogućeno sigurno prometovanje kroz ulicu Mile Gojsalić.
Nakon dovršetka sanacije kosine predviđen je popravak oštećenog asfaltnog kolnika.

Vrijednost radova iznosi oko 25.000,00 eura s PDV-om.

Back To Top Skip to content