skip to Main Content

Izrađena je i nova pristupna cesta za sportski centar na Miljevcu

Dovršena je prva faza uređenja pristupnog puta (Zvonimirova ulica – I. odvojak) u duljini oko 130 m. U sklopu radova položena je komunalna infrastruktura: fekalna kanalizacija, elektroenergetski kabel i vodoopskrbni cjevovod, te je cijela trasa pristupnog puta asfaltirana u širini od 5,5 m.

Vrijednost radova iznosi oko 65.000,00 eura s PDV-om.

Back To Top Skip to content