skip to Main Content

Poziv za dostavu podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2023. godinu

Općina Podstrana, Upravni odjel za proračun i financije priopćava svim pravnim i fizičkim osobama koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Podstrana da su obvezni do 31. ožujka 2023. godine, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2023. godini dostaviti prijavu promjene podataka o kući za odmor zbog utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2023. godini.

Prijavu podnose obveznici poreza kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te sve pravne i fizičke osobe  – novi obveznici. Prijave promjena prijavljene nakon ostavljenog roka ne uzimaju se u obzir u tekućoj godini.

Prema članku 49. Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17) i Odluci o porezima Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana 27/19 i 31/21), propisano je da je obveznik poreza na kuću za odmor pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Općine Podstrana.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, osim gospodarstvenih zgrada koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje te po jednom kvadratnom metru korisne površine kuće za odmor iznosi 1,99 eura (15,00 kn po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR=7,53450 kn).

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj, kako je propisano člankom 56. stavak 1. točka 2.  i  člankom 56. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima.

Molimo da priloženi obrazac popunite te ga sa popratnom dokumentacijom dostavite:

  • osobno na protokol Općine Podstrana
  • poštom na adresu:
    Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana
  • na adresu elektroničke pošte: financije@podstrana.hr
Back To Top Skip to content