skip to Main Content

Postupak javne nabave: Sanacija dijela obalnog pojasa u Svetom Martinu – faza II

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016., 114/2022.) u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), dana 11. siječnja 2023. g. objavljen je Postupak javne nabave: Sanacija dijela obalnog pojasa u Svetom Martinu – faza II.

Broj objave: 2023/S 0F2-0000981

Evidencijski broj nabave: I/1-2023

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7116007

Back To Top Skip to content