skip to Main Content

Poziv na pisanu provjeru za radno mjesto VIši stručni suradnik-ica za javnu nabavu i EU fonodve

Na temelju članka 19. stavak 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 86/06, 61/11, 04/18, 112/19) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpuno i pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete u javnom natječaju

o b a v j e š t a v a j u   s e

da će se pisana provjera znanja za radno mjesto – Viši stručni suradnik/-ica za javnu nabavu i EU fondove, 1 izvršitelj/-ica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, održati

dana 06. rujna 2022. godine u vijećnici Općine Podstrana u 10:00 sati.

Formalne uvjete javnog natječaja ispunjavaju, a time ujedno ostvaruju i pravo pristupa pisanom testiranju sljedeći prijavljeni kandidat:

  1. Ivana Seneberg
  2. Jelena Polić
  3. Vanda Babić

Kandidati koji ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja i ne nalaze se na popisu za  testiranje biti će pismeno obaviješteni  u skladu sa člankom 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 86/06, 61/11, 04/18, 112/19).

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Općine Podstrana.

Kandidati koji zadovolje na pisanom testu bit će pozvani na intervju.

Termin intervjua s kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testu, odredit će se nakon utvrđivanja rezultata pisanog testiranja.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web stranici Općine Podstrana i oglasnoj ploči.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Back To Top Skip to content