skip to Main Content

Postupak javne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina na području Općine Podstrana

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), dana 11. svibnja 2022. g. objavljen je Postupak javne nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina na području Općine Podstrana.

Broj objave: 2022/S 0F2-0019285

Evidencijski broj nabave: I/6-2022

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6278770.

Back To Top Skip to content