skip to Main Content

Sanacija dijela obalnog pojasa u Mutograsu

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), dana 22. travnja 2022. objavljen je Postupak javne nabave: Sanacija dijela obalnog pojasa u Mutograsu.

Broj objave: 2022/S 0F2-0016446

Evidencijski broj nabave: I/2-2022

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0016446.

Back To Top Skip to content