skip to Main Content

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Uslugu provedbe Javne kampanje – Zakupa medijskog prostora u okviru projekta “Korak po korak”, kodni broj projekta UP.02.2.2.15.0060.

Na temelju članka 3. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/2015) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Uslugu provedbe Javne kampanje – Zakupa medijskog prostora u okviru projekta “Korak po korak”, kodni broj projekta UP.02.2.2.15.0060, evidencijski broj nabave: VII/13-2022.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda i Projektnim zadatkom koji se nalazi u privitku, dostavite najkasnije do 03. ožujka 2022. godine do 12:00 sati na način kako je to Pozivom određeno.

Traženu uslugu potrebno je realizirati sukladno važećim pravilnicima i uputama važećim za provedbu EU projekata:

i prilozima predmetnog EU projekta:

Back To Top Skip to content