skip to Main Content

Postupak javne nabave: Usluga izrade glavnog projekta za izgradnju sportske dvorane u Strožancu

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), dana 20. lipnja 2022. g. objavljen je Postupak javne nabave: Usluga izrade glavnog projekta za izgradnju sportske dvorane u Strožancu.

Broj objave: 2022/S 0F2-0024410

Evidencijski broj nabave: III/25-2022

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6409894.

Back To Top Skip to content