skip to Main Content

Objava savjetovanja s javnošću – Plan upravljanja pomorskim dobrom u 2022. godini

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama („ Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) objavljuje

Informaciju o upućivanju nacrta prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2022. godinu na savjetovanje s javnošću

Općina Podstrana započela je postupak donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2022. godinu sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru  („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14).

Tijelo nadležno za provedbu postupka savjetovanja s javnošću u postupku donošenja predmetne Odluke je Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša.

Nacrt prijedloga predmetnog Plana je objavljen na mrežnoj stranici Općine Podstrana www.podstrana.hr

Savjetovanje s javnošću glede nacrta prijedloga Plana traje 30 dana, od 25. siječnja 2022. godine do 23. veljače 2022. godine.

Ovim putem poziva se cjelokupna zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i primjedbama doprinesu donošenju što kvalitetnijeg Plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2022. godinu.

Svoje primjedbe i prijedloge možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu dostaviti zaključno sa 23. veljače 2022. godine na adresu elektronske pošte tajnica@podstrana.hr

Svi u roku pristigli prijedlozi i primjedbe će se razmotriti, a oni prihvaćeni, implementirati u konačni prijedlog Plana. Po isteku roka za dostavu primjedbi i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene primjedbe i prijedloge te očitovanja o razlozima za neprihvaćanje pojedinih primjedbi i prijedloga. Izvješće će se objaviti na mrežnoj stranici Općine Podstrana www.podstrana.hr

Zamjenica pročelnika
Božena Perišić, dipl.iur.

Back To Top Skip to content