skip to Main Content

Obavijest o datumu i mjestu održavanja intervjua (razgovora) za radno mjesto pružatelja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Zaželi u svom domu“

 

 

 

 

Intervju će se održati u prostorijama Općine Podstrana dana 10. srpnja 2024. godine.

Kandidati koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavanju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijavu kandidata/kinja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta „Zaželi u svom domu“ u svrhu pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom (KLASA: 402-01/23-01/08, URBROJ: 2181-39-02-1-24-32), bit će pozvani telefonskim putem na intervju (razgovor) na broj koji je naveden u prijavi.

Svaki/a od kandidata/kinja bit će obaviješten/a telefonskim putem o pojedinačnom vremenskom terminu pristupa intervjuu (razgovoru).

Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu (razgovoru), smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv.

Kandidatima koji ne ispunjavanju formalne uvjete bit će poslane obavijesti o neispunjavanju uvjeta.

Pravila testiranja:

Po dolasku na intervju od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta (osobna iskaznica, putovnica).
Povjerenstvo za izbor kandidata/kinja kroz intervju sa kandidatima utvrđuje motivaciju za rad, razumijevanje opisa posla, iskustvo u istim/sličnim poslovima.
Rezultati intervjua boduju se od 1 do 5.
Temeljem provedenog intervjua, Povjerenstvo za izbor kandidata/kinja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Zapisnik o provedenom postupku i rang-listu kandidata Povjerenstvo dostavlja načelniku Općine Podstrana.

Povjerenstvo za izbor kandidata/kinja

Podstrana, 04.07.2024.g.

Back To Top Skip to content