skip to Main Content

Izvedeni radovi komunalne infrastrukture u posljednjih šest mjeseci

U nastavku donosimo kratki pregled izvedenih radova komunalne infrastrukture u razdoblju od početka siječnja do kraja lipnja ove godine, odnosno u posljednjih šest mjeseci:

1. Dovršeni su radovi na izgradnji dječjeg igrališta u ulici Gradac u Strožancu. U sklopu radova uređeno je dječje igralište za mali nogomet i košarku. Uz igralište je izgrađen i park sa funkcionalnim spravama i klupama za odmor. Prostor je osvjetljen i pokriven video nadzorom. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 82.000,00 eura s PDV-om.

2. Dovršeni su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u ulici XIII. Obalni prilaz (put Porta) u Svetom Martinu, u duljini oko 100 m. U sklopu radova izveden je i novi asfaltni sloj u punoj širini ulice. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 11.000,00 eura s PDV-om.

3. Dovršeni su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u ulici Put starog sela u Strožancu, u duljini oko 500 m. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 65.000,00 eura s PDV-om.

4. Dovršeni su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u ulici Banica u Grljevcu, u duljini oko 360 m. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 85.000,00 eura s PDV-om.

5. Dovršeni su radovi na sanaciji oborinske odvodnje u južnom dijelu ulice Poljičkih knezova u Strožancu, u duljini oko 160 m. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 80.000,00 eura s PDV-om.

6. Dovršeni su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u istočnom dijelu ulice Gospe u Siti u Strožancu, u duljini oko 320 m. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 45.000,00 eura s PDV-om.

7. Dovršeni su radovi na sanaciji oborinske odvodnje i novog asfaltnog sloja u zapadnom dijelu Mažuranićeve ulice u Grljevcu, u duljini oko 320 m. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 180.000,00 eura s PDV-om.

8. Dovršene su prve faze radova na izgradnji sustava fekalne odvodnje na obalnom pojasu u Grljevcu i Grbavcu (od hotela Le Meridien Lav do restorana Jure) te sustava vodoopskrbe i fekalne odvodnje u Gornjoj Podstrani u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Split-Solin“. Radovi su dio ugovora P4-Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje. Vrijednost ugovorenih radova na području Podstrana iznosi oko 14,7 milijuna s PDV-om.

9. Dovršeni su radovi na sanaciji dijela obalnog pojasa u Sv. Martinu radnog naziva Faza-5 (od Kaštelančićeve ulice do restorana Cibus) u duljini oko 560 m. U sklopu radova uređena je biciklističko-pješačka staza minimalne širine 3,2 m i posađen drvored tamarisa. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 463.000,00 eura s PDV-om.

10. Dovršeni su radovi na sanaciji dijela obalnog pojasa u Sv. Martinu radnog naziva Faza-4 (od restorana Cibus do restorana Jure) u duljini oko 440 m. U sklopu radova uređena je biciklističko-pješačka staza minimalne širine 3,2 m i posađen drvored tamarisa. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 315.000,00 eura s PDV-om.

11. Dovršeni su radovi na sanaciji dijela obalnog pojasa u Strožancu (od hotela Le Meridien Lav do hotela Eden) u duljini oko 230 m. U sklopu radova uređena je biciklističko-pješačku staza minimalne širine 3,2 m. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 192.000,00 eura s PDV-om.

12. Dovršeni su radovi na izgradnji sustava fekalne odvodnje u ulici Kralja Tomislava u Strožancu. Radovi su izvedeni u suradnji sa društvom Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 75.000,00 eura s PDV-om.

13. Dovršeni su radovi na izgradnji novog asfaltnog sloja u punom profilu ulice u ulici Popa Glagoljaša u Strožancu, u duljini oko 380. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 75.000,00 eura s PDV-om.

14. Dovršeni su radovi na sanaciji oštećenog nogostupa uz državnu cestu DC8 (magistralu) u Svetom Martinu u duljini oko 650 m. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 44.000,00 eura s PDV-om.

15. Dovršeni su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete i novog asfaltnog sloja u ulici Kraljice Jelene u Grljevcu, u duljini oko 100 m. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 30.000,00 eura s PDV-om.

16. Nabavljeni su i postavljeni novi parkirni aparati na javnim parkiralištima u Strožancu, Mutograsu, Petrićevu i Zagorskoj ulici. Vrijednost nabave aparata zajedno s programskim rješenjem iznosi oko 41.000,00 s PDV-om.

17. Dovršeni su radovi na dohrani plaže i sanaciji oštećenih pera na području Podstrane. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 100.000,00 eura s PDV-om.

18. Dovršeni su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u ulici Gradac u Strožancu, u duljini oko 480 m. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 70.000,00 eura s PDV-om.

19. Dovršeni su radovi na uređenju dječjeg igrališta u Mutograsu. U procesu uređenja dječjeg igrališta izvršeni su pripremni radovi, zemljani radovi, postavljena je antistres podloga i urbana oprema i igrala. Vrijednost izvedenih radova iznosi oko 65.000,00 eura s PDV-om.

20. U tijeku su radovi na izgradnji novog istočnog ogranka Zagorske ulice sa zahvatom regulacije korita Bilaja na Grbavcu, u duljini oko 140 m. Predmetna prometnica izvodi se kao nastavak postojeće prometnice koja je dio funkcionalne prometne mreže naselja. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 443.000,00 eura s PDV-om.

21. U tijeku su radovi na izgradnji natkrivenog prostora za oproštaj na groblju Ban. Tlocrtna površina prostora je 400 m2, a krovna konstrukcija je čelična sa oblogama od prirodnog materijala. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 500.000,00 eura s PDV-om.

22. U tijeku su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u Pavićevoj ulici u Strožancu, u duljini oko 200 m. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 32.000,00 eura s PDV-om.

23. U tijeku su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u Smajićevoj ulici u Strožancu, u duljini oko 180 m. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 28.000,00 eura s PDV-om.

24. U tijeku su radovi na rekonstrukciji dijela ulice Poljičkih knezova („Lakat“) u Strožancu, u duljini oko 120 m. Rekonstrukcijom ove ulice izbjeći će se dosadašnje odvijanje dvosmjernog prometa neadekvatnom obilaznom dionicom, te će se poboljšati komunikacija vozila i pješaka. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 450.000,00 eura s PDV-om.

25. U tijeku su radovi krajobraznog uređenja na šetnici u Strožancu. U sklopu radova zamijeniti će se dotrajali sustav navodnjavanja i posaditi nove biljke. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 78.000,00 eura s PDV-om.

26. U tijeku su radovi na izgradnji vanjskih vježbališta („Street workout“) u Strožancu i Mutograsu. U sklopu radova postaviti će se najnoviji modeli sprava za vježbanje. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 33.000,00 eura s PDV-om.

27. Izvedeni su građevinski radovi iz Programa održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javnoprometnih površina u vrijednosti oko 750.000,00 eura s PDV-om.

Back To Top Skip to content