skip to Main Content

Postupak javne nabave: Sanacija središnjeg dijela obalnog pojasa (biciklističko – pješačka staza) – Faza I

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016., 114/2022.) u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), dana 27. lipnja 2024. godine objavljen je Postupak javne nabave:

Sanacija središnjeg dijela obalnog pojasa (biciklističko – pješačka staza) – Faza I

Broj objave: 2024/S F02-0006390

Evidencijski broj nabave: I/1-2024

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje:

Sanacija središnjeg dijela obalnog pojasa (biciklističko – pješačka staza) – Faza I

Back To Top Skip to content