skip to Main Content

Postupak javne nabave: Parkirni aparati s programskim rješenjem

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016., 114/2022.) u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), dana 02. travnja 2024. godine objavljen je Postupak javne nabave:

Parkirni aparati s programskim rješenjem

Broj objave: 2024/S F02-0002991

Evidencijski broj nabave: VII/24-2024

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje:
https://eojn.hr/tender-ca/5337

Back To Top Skip to content