skip to Main Content

Postupak javne nabave: Glavni projekt Nove osnovne škole Miljevac

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016., 114/2022.) u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), dana 12. veljače 2024. godine objavljen je Postupak javne nabave: Glavni projekt Nove osnovne škole Miljevac

Broj objave: 2024/S F02-0000913

Evidencijski broj nabave: III/13-2024

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje:

https://eojn.hr/tender-ca/1640

 

Back To Top Skip to content