skip to Main Content

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Sanacija oborinske odvodnje u Mažuranićevoj ulici

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016., 114/2022.) Javni naručitelj, Općina Podstrana je, u namjeri objave postupka javne nabave male vrijednosti, i to za radove na Sanaciji oborinske odvodnje u Mažuranićevoj ulici, dana 17. studenog 2023. godine objavio poziv na: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Naručitelj je stavio nacrt cjelokupne dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje koja uključuje:

  • Nacrt Dokumentacije o nabavi,
  • Prijedlog Troškovnika,
  • Izvadak iz projektne dokumentacije.

Prethodno savjetovanje je otvoreno do četvrtka, 23. studenog 2023. godine, a kompletna objavljena dokumentacija se može preuzeti na stranicama EOJN: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Back To Top Skip to content