skip to Main Content

Testiranje za prijam u službu Referent – komunalni redar

Na temelju članka 19. stavak 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/06, 61/11, 04/18, 112/19) prijavljeni kandidati koji su svoje prijave podnijeli potpuno i pravovremeno te ispunjavaju formalne uvjete u natječaju

objavještavaju se

da će se pisana provjera znanja za radno mjesto – Referent – Komunalni redar, 1 izvršitelj/-ica, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca, održati

dana 24. ožujka 2023. godine u vijećnici Općine Podstrana u 9:00 sati.

Formalne uvjete natječaja ispunjavaju, a time ujedno ostvaruju i pravo pristupa pisanom testiranju sljedeći prijavljeni kandidat:

  1. Damir Duvančić

Kandidati koji ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja i ne nalaze se na popisu za testiranje bit će pismeno obaviješteni u skladu s člankom 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/06, 61/11, 04/18, 112/19).

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Općine Podstrana.

Kandidati koji zadovolje na pisanom testiranju biti će pozvani na intervju.

Termin intervjua s kandidatima koji su zadovoljili na pisanom testu, odredit će se nakon utvrđivanja rezultata pisanog testiranja.

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni. Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web stranici Općine Podstrana i oglasnoj ploči.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Back To Top Skip to content