skip to Main Content

Postupak javne nabave: Nabava komunalnog stroja – mini bagera

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016., 114/2022.) u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), dana 15. ožujka 2023. godine objavljen je Postupak javne nabave: Nabava komunalnog stroja – mini bagera.

Broj objave: 2023/S 0F2-0010949

Evidencijski broj nabave: VII/22-2023

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7331090

Back To Top Skip to content