skip to Main Content

Javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i nemoćnim osobama

Općina Podstrana za  projekt „Ponovno zaželimo zajedno“, UP.02.1.1.16.0385, u sklopu natječaja „Zaželi – Program zapošljavanja žena – Faza III“ Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. godine objavljuje

Javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i nemoćnim osobama Adobe Acrobat

Općina Podstrana objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i nemoćnim osobama kroz projekt “Ponovno zaželimo zajedno“ u sklopu natječaja „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“   Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine.

Prijaviti se mogu osobe starije životne dobi i nemoćne osobe s prebivalištem na području Općine Podstrana.

Prednost pri odabiru će imati stariji korisnici koji žive u samačkim kućanstvima te oni korisnici koji su lošijeg socijalnog statusa.

Općina Podstrana projekt provodi u suradnji s partnerima: Centrom za socijalnu skrb Split i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Regionalnim uredom Split koji će  sudjelovati u odabiru krajnjih korisnika, odnosno odabiru žena koje će biti zaposlene u sklopu projekta.

 1. Tko se može prijaviti

Na poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti:

 • Osobe starije od 65 godina

Ili

 • Nemoćne osobe koje mogu biti i mlađe od 65 godina i osobe s invaliditetom.
 1. Korisnici navedeni u točki 1. su prihvatljivi pod uvjetom da pravo na socijalnu uslugu potpore i podrške osobama u nepovoljnom položaju ne ostvaruju po drugoj osnovi.

 

 1. Usluge koje se pružaju starijim i/ili nemoćnim osobama :
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
 • nabavka namirnica,
 • pomoć u kućanskim poslovima,
 • podrška kroz razgovore i druženje te pratnja i pomoć korisnika u raznim društvenim aktivnostima,
 • održavanje čistoće domova korisnika,
 • briga o higijeni,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pomoć u socijalnog integraciji i drugi poslovi vezani uz skrb starijih i nemoćnih osoba

Navedene usluge su za korisnike besplatne.

Navedene usluge se ne odnose na provedbu zdravstvene njege koja bi zahtijevala neka posebna znanja, osposobljenost za provedbu iste i sl.

 1. Rokovi i način prijave

Zainteresirane osobe za korištenje potpore i podrške prijave mogu podnijeti u pisanom obliku i to poštom ili osobno te putem elektroničke pošte.

Prijavi je potrebno priložiti kopiju osobne iskaznice te službeni dokument iz kojega je vidljiv OIB prijavljene osobe. Također je potrebno priložiti i odgovarajući dokaz o statusu nemoćne osobe.

Osobe svih ciljnih skupina navedenih pod točkom 1. ovog Javnog poziva, dužne su ispuniti sve podatke u Obrascu prijave koji čini sastavni dio ovog poziva i nalazi se na Internet stranici: www.podstrana.hr.

Obrazac prijave je dostupan i u prostorijama Općine Podstrana.

Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21 312 Podstrana
s naznakom „Projekt Ponovno zaželimo zajedno- Zaželi faza III – KORISNICI“

te na e-mail: branka.jovanovic@podstrana.hr

Prijave s nepotpunim podacima, prijave na nepropisnim obrascima, kao i nepravovremene prijave, neće se razmatrati.

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 021/ 666-601

Rok za dostavu prijava je: 16. kolovoza 2022. godine

Načelnik
Mijo Dropuljić

Back To Top Skip to content