skip to Main Content

II. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2022. godinu.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18, članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (”Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13,63/14, 10/17) i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2022. godinu (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 10/22) načelnik Općine Podstrana objavljuje:

II. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenjana pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2022. godinu

Back To Top Skip to content