skip to Main Content

Općina Podstrana kupila atraktivno zemljište u naselju Grljevac

Nakon donešene odluke na 6. sjednici Općinskog vijeća, Općina Podstrana kupila je zemljište površine 1288 m2 u naselju Grljevac, sudske i katastarske oznake 2393, K .O. Donja Podstrana.

Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu Prostornog plana uređenja Općine Podstrana, unutar izgrađenog građevinskog područja naselja – mješovita namjena pretežito poslovna (M2).

Navedena čestica, pravilnog pravokutnog oblika položena je uz državnu cestu DC/8 na samoj granici naselja Miljevac i Grljevac, gusto naseljenih područja s visokim stupnjem izgrađenosti i evidentnim nedostatkom pratećih javnih površina i sadržaja koji karakteriziraju urbano konsolidirano područje.

Dugi niz godina predmetno zemljište je Općina Podstrana, uz plaćanje naknade vlasniku, koristila za smještaj prometa u mirovanju u turističkoj sezoni. Nova izgradnja na navedenoj lokaciji i uređenje prostora, uz primarno osiguranje javnog prometa u mirovanju, nudila bi i druge javne sadržaje i usluge.

Takav projekt će značajno doprinijeti razvijanju šireg urbanog konteksta i podizanju kvalitete života.

U neposrednoj blizini zemljišta nalazi se jedna od najbolje uređenih javnih plaža u Podstrani, koju uz lokalno stanovništvo i brojne turiste koriste i drugi posjetitelji, kao i hotelski kompleksi visokih standarda, što dodatno doprinosi atraktivnosti i potencijalu same lokacije.

Kupljena čestica je privremeno uređena kao makadamski parking za sve mještane i goste općine Podstrana.

Back To Top Skip to content